Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor alle deelnemers aan de lessen of workshops van Feel Yoga. Inschrijving bij Feel Yoga betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.


  • Na aanmelding voor een (proef)les of cursus en betaling van het lesgeld voorafgaand aan de betreffende les of cursus is de inschrijving definitief (onder voorbehoud dat er plek is en voldoende aanmeldingen zijn). Data en tijden van de lessen / cursus zijn te vinden op de website.
  • Bij verhindering of ziekte graag tijdig telefonisch of per mail afmelden.
  • Probeer 5 รก 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, zodat je anderen niet hindert en de les op tijd kan beginnen.
  • Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
  • Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.
  • Feel Yoga behoudt zich het recht voor de lesdata of -tijden te wijzigen en zal dit tijdig melden.
  • Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cursist. Bij twijfel over deelname raadpleeg je eerst je huisarts of behandelend specialist. Deelname is op eigen risico. De docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische letsel of schade.
  • Feel Yoga adviseert om lichamelijke en/of psychische klachten alsook zwangerschap te melden aan de docent, zodat deze kan kijken of een aanpassing van de oefeningen gewenst is.
  • Feel Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.